CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Rabu, 19 November 2008

Ekonomi Bandar

Dalam Peringkat kedua analisis yang dilakaukan adalah berkaitan dengan perpeksi penduduk terhadap "Ekonomi Bandar". Di mana secara keseluruhannya tahap keefisienan bandar bagi ekonomi bandar sangat tidak memuaskan. Sebagai contoh berkaitan dengan sektor perkilangan yang menjadi teras kemajuan dalam mana-mana kerajaan atau pun negeri menunjukkan tidak efisien. Ini dapat di lihat walaupun ada kawasan yang di khaskan untuk sektor perkilangan seperti Sg. Choh dan Bukit Berruntung, namun masih ramai penduduk migrasi ke bandar-bandar lain yang lebih maju dan banyak menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan seperti Kuala Lumpur dan Shah Alam. Khasnya golongan muda yang sangat tidak berpuas hati dengan keadaan ekonomi kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor di mana sanagt sukar untuk mencari perkerjaan. Ini memungkinkan banyak masalah sosial seperti rompakan, rempit dan sebagainya bereluasa. Selain itu, dari sudut aspek pembangunan ini dipanggil sebagai"Urban Bias" di mana kawasan bandar dalam kawasan Majlis Daerah Hulu masih ketinggallan dari bandar-bandar yang lain. Ia menampakkan ketidakstabilan dalam rancangan pembangunan. Gambarajah dibawah menunjukkan kawasan kilang yang terdapat di kawasan MDHS dan graf menunjukkan tentang analisa SPSS yang dilakukan berdasarkan data yaang di peroleh daripada perpeksi responden.


Kilang Di Majlis Daerah Hulu Selangor


Sirim Berhad

Produa
Analisa Ekonomi Bandar

0 ulasan: